SLUŽBY

Spodné izolácie

Okrem hydroizolácie striech zabezpečujeme aj spodné izolácie budov a mostových konštrukcií. Pracujeme s rôznymi izolačnými materiálmi od jednoduchých oxidačných asfaltových pásov až po špeciálne asfaltové pásy odolné voči prieniku radónu, vodných pár, tlakovej vode a spodnej vode. Okrem spodných izolácií realizujeme aj izoláciu nádrží a jazier. Pracujeme s materiálmi EPDM, PVC, HDPE a LDPE. Robíme lagúny, priemyselné nádrže a rôzne iné izolácie odolné voči kyselinám, hnojoviciam, ropným a rôznym iným agresívnym látkam.

Potrebujete poradiť ?

+421 37 651 23 51

mediderma@mediderma.sk